Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:642 · Visa fulltext
Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99 bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17