Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:596 · Visa fulltext
Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2003-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1145
Rubrik: Förordning (2003:1145) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:532
Rubrik: Förordning (2005:532) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2006:1466
Rubrik: Förordning (2006:1466) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:714
Rubrik: Förordning (2007:714) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:158
Rubrik: Förordning (2009:158) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2009:674
Rubrik: Förordning (2009:674) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2010:1756
Rubrik: Förordning (2010:1756) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:435
Rubrik: Förordning (2012:435) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2012-07-15
Ändring, SFS 2015:858
Rubrik: Förordning (2015:858) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 6, 11 §§
Ikraft: 2016-01-12
Ändring, SFS 2018:1984
Rubrik: Förordning (2018:1984) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:559
Rubrik: Förordning (2019:559) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2019-08-15
Ändring, SFS 2019:560
Rubrik: Förordning (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: upph. 5 a §
Ikraft: 2023-09-16
Ändring, SFS 2019:1046
Rubrik: Förordning (2019:1046) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:305
Rubrik: Förordning (2021:305) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:306
Rubrik: Förordning (2021:306) om ändring i förordningen (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Omfattning: upph. 5 a § i 2019:560