Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:552 · Visa fulltext
Förordning (2003:552) om företagshypotek
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1044
Rubrik: Förordning (2003:1044) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning
Omfattning: ändr. p 6 övergångsbest.
Ändring, SFS 2004:360
Rubrik: Förordning (2004:360) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:385
Rubrik: Förordning (2004:385) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning
Omfattning: ändr. 11, 25 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:26
Rubrik: Förordning (2006:26) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2008:1001
Rubrik: Förordning (2008:1001) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 15, 20, 23, 25 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1081
Rubrik: Förordning (2008:1081) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 4, 22, 24, 25, 26, 27, 28 §§; nya 4 a, 14 a, 26 a §§
Ikraft: 2009-03-01
Ändring, SFS 2011:987
Rubrik: Förordning (2011:987) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:297
Rubrik: Förordning (2018:297) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1827
Rubrik: Förordning (2018:1827) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 9, 25 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2062
Rubrik: Förordning (2018:2062) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2023:125
Rubrik: Förordning (2023:125) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-05-01