Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:460 · Visa fulltext
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:198
Rubrik: Lag (2004:198) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:32, bet. 2003/04:SoU7, rskr. 2003/04:179, EGTL121/2001 s34
CELEX-nr: 32001L0020
Ändring, SFS 2008:192
Rubrik: Lag (2008:192) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159
Ändring, SFS 2015:320
Rubrik: Lag (2015:320) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2018:147
Rubrik: Lag (2018:147) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 30, 33 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ändring, SFS 2018:1092
Rubrik: Lag (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 11 a §; ändr. 24, 25 §§
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332
Ändring, SFS 2018:1999
Rubrik: Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2019:1144
Rubrik: Lag (2019:1144) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 2, 6, 23, 34, 38 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:165, bet. 2019/20:UbU4, rskr. 2019/20:55
Ändring, SFS 2021:609
Rubrik: Lag (2021:609) om ändring i lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 24, 25 §§ i 2018:1092
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:610
Rubrik: Lag (2021:610) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: nya 4 a, 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:611
Rubrik: Lag (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24 a §; nya 4 b, 25 b §§
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:612
Rubrik: Lag (2021:612) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 4 a, 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:913
Rubrik: Förordning (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår genom 2022:46
Ändring, SFS 2021:920
Rubrik: Förordning (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår genom 2022:47
Ändring, SFS 2021:1228
Rubrik: Lag (2021:1228) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76
Ändring, SFS 2022:44
Rubrik: Lag (2022:44) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2021/22:64, bet. 2021/22:UbU11, rskr. 2021/22:129.
Ändring, SFS 2022:45
Rubrik: Lag (2022:45) om ändring i lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 2021:611; ny p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:611
Förarbeten: Prop. 2021/22:64, bet. 2021/22:UbU11, rskr. 2021/22:129.
Ändring, SFS 2022:46
Rubrik: Förordning (2022:46) om ändring i förordningen (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 2021:913
Ändring, SFS 2022:47
Rubrik: Förordning (2022:47) om ändring i förordningen (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 2021:920
Ändring, SFS 2022:48
Rubrik: Förordning (2022:48) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1092
Ändring, SFS 2022:49
Rubrik: Förordning (2022:49) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ikrafttr. av 2021:611
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2023:39
Rubrik: Lag (2023:39) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24, 31 §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4, rskr. 2022/23:115
Ändring, SFS 2024:232
Rubrik: Lag (2024:232) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2024-05-26
Förarbeten: Prop. 2023/24:66, bet. 2023/24:SoU23, rskr. 2023/24:164