Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:460 · Visa fulltext
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:198
Rubrik: Lag (2004:198) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:32, bet. 2003/04:SoU7, rskr. 2003/04:179, EGTL121/2001 s34
CELEX-nr: 32001L0020
Ändring, SFS 2008:192
Rubrik: Lag (2008:192) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159
Ändring, SFS 2015:320
Rubrik: Lag (2015:320) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2018:147
Rubrik: Lag (2018:147) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 30, 33 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ändring, SFS 2018:1092
Rubrik: Lag (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 11 a §; ändr. 24, 25 §§
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332
Ändring, SFS 2018:1999
Rubrik: Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2019:1144
Rubrik: Lag (2019:1144) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 2, 6, 23, 34, 38 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:165, bet. 2019/20:UbU4, rskr. 2019/20:55
Ändring, SFS 2021:609
Rubrik: Lag (2021:609) om ändring i lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 24, 25 §§ i 2018:1092
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:610
Rubrik: Lag (2021:610) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: nya 4 a, 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:611
Rubrik: Lag (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 24 a §; nya 4 b, 25 b §§
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:612
Rubrik: Lag (2021:612) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 4 a, 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:913
Rubrik: Förordning (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår genom 2022:46
Ändring, SFS 2021:920
Rubrik: Förordning (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår genom 2022:47
Ändring, SFS 2021:1228
Rubrik: Lag (2021:1228) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76
Ändring, SFS 2022:49
Rubrik: Förordning (2022:49) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ikrafttr. av 2021:611
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2022:46
Rubrik: Förordning (2022:46) om ändring i förordningen (2021:913) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 2021:913
Ändring, SFS 2022:45
Rubrik: Lag (2022:45) om ändring i lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 2021:611; ny p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:611
Förarbeten: Prop. 2021/22:64, bet. 2021/22:UbU11, rskr. 2021/22:129.
Ändring, SFS 2022:47
Rubrik: Förordning (2022:47) om ändring i förordningen (2021:920) om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: utgår 2021:920
Ändring, SFS 2022:44
Rubrik: Lag (2022:44) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2021/22:64, bet. 2021/22:UbU11, rskr. 2021/22:129.
Ändring, SFS 2022:48
Rubrik: Förordning (2022:48) om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1092