Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:396 · Visa fulltext
Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2003-07-25 överg.best.
Upphävd: 2022-06-03
Ändring, SFS 2004:192
Rubrik: Förordning (2004:192) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 29 a §
Ikraft: 2004-05-15
Ändring, SFS 2004:1296
Rubrik: Förordning (2004:1296) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 34, 36 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:342
Rubrik: Förordning (2005:342) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1028
Rubrik: Förordning (2005:1028) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:40
Rubrik: Förordning (2006:40) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1424
Rubrik: Förordning (2006:1424) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:449
Rubrik: Förordning (2007:449) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr 37 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:691
Rubrik: Förordning (2007:691) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:449
Ikraft: 2007-09-12
Ändring, SFS 2007:702
Rubrik: Förordning (2007:702) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-10-01
Förarbeten: EUTL171/2007 s32
CELEX-nr: 32007R0717
Ändring, SFS 2008:238
Rubrik: Förordning (2008:238) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:466
Rubrik: Förordning (2008:466) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:485
Rubrik: Förordning (2008:485) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:928
Rubrik: Förordning (2008:928) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 36 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1143
Rubrik: Förordning (2008:1143) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5, 20 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:545
Rubrik: Förordning (2009:545) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:729
Rubrik: Förordning (2010:729) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1535
Rubrik: Förordning (2010:1535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2, 3, 25, 29, 39 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL167/2009 s12
CELEX-nr: 32009R0544
Ändring, SFS 2011:592
Rubrik: Förordning (2011:592) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 3, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 38 §§; nya 3 a, 12 a, 22 a, 29 b, 30 a, 30 b, 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 35 § sätts närmast före 34 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EUTL337/2009 s11
CELEX-nr: 32002L0019, 32009L0140, 32002L0020, 32002L0021, 32009L0136
Ändring, SFS 2011:1587
Rubrik: Förordning (2011:1587) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 29 a §
Ikraft: 2012-02-01
Förarbeten: EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009
CELEX-nr: 32002L0022, 32009L0136
Ändring, SFS 2012:128
Rubrik: Förordning (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 37, 38, 39 §§ betecknas 47, 48, 49 §§, rubr. närmast före 37, 38 §§ sätts närmast före 47, 48 §§; nya 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: EUTL105/2006 s54
CELEX-nr: 32006L0024
Ändring, SFS 2012:291
Rubrik: Förordning (2012:291) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:48
Rubrik: Förordning (2013:48) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32012R0531
Ändring, SFS 2013:535
Rubrik: Förordning (2013:535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:725
Rubrik: Förordning (2013:725) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 34 c §
Ikraft: 2013-10-15
Förarbeten: EUTL173/2013 s2
CELEX-nr: 32013R0611
Ändring, SFS 2014:147
Rubrik: Förordning (2014:147) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ny 33 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:212
Rubrik: Förordning (2014:212) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1270
Rubrik: Förordning (2014:1270) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 11, 14, 20 a, 31, 34, 36, 37, 45, 46 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:1059
Rubrik: Förordning (2015:1059) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:345
Rubrik: Förordning (2016:345) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-04-30
Ändring, SFS 2016:395
Rubrik: Förordning (2016:395) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016-06-13
Ändring, SFS 2017:91
Rubrik: Förordning (2017:91) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:407
Rubrik: Förordning (2017:407) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 30 c, 35 a §§
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:553
Rubrik: Förordning (2017:553) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2017-06-26
Ändring, SFS 2018:22
Rubrik: Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 29 a §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2018:1001
Rubrik: Förordning (2018:1001) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:187
Rubrik: Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-05-15
Ändring, SFS 2019:500
Rubrik: Förordning (2019:500) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 41, 42, 43 §§; ändr. 37, 38, 39, 40, 44 §§
Ikraft: 2019-10-01
Ändring, SFS 2019:501
Rubrik: Förordning (2019:501) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2019:666
Rubrik: Förordning (2019:666) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-11-18
Ändring, SFS 2019:1045
Rubrik: Förordning (2019:1045) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:6
Rubrik: Förordning (2020:6) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 12 a § betecknas 12 b §; nya 12 a, 15 a §§
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2020:155
Rubrik: Förordning (2020:155) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 12 b § betecknas 12 c §; ny 12 b §
Ikraft: 2020-04-15
Ändring, SFS 2020:786
Rubrik: Förordning (2020:786) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-10-15
Ändring, SFS 2020:1120
Rubrik: Förordning (2020:1120) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1334
Rubrik: Förordning (2021:1334) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:434
Rubrik: Förordning (2022:434) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-05-19
Ändring, SFS 2022:511
Omfattning: upph.