Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:389 · Visa fulltext
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0020, 32002L0021, 32002L0022, 32002L0058
Upphävd: 2022-06-03
Ändring, SFS 2003:743
Rubrik: Lag (2003:743) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:240
Rubrik: Lag (2005:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §; ny 5 kap 6 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:TU17, rskr. 2004/05:201
Ändring, SFS 2005:493
Rubrik: Lag (2005:493) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 8, 21 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Ändring, SFS 2006:26
Rubrik: Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §, 5 kap 7, 14 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 21 §; ny 7 kap 10 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2006:586
Rubrik: Lag (2006:586) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:191, bet. 2005/06:TU16, rskr. 2005/06:331
Ändring, SFS 2006:636
Rubrik: Lag (2006:636) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2006:737
Rubrik: Lag (2006:737) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:881
Rubrik: Lag (2007:881) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 7 kap 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 8 kap. 19, 21 §§; nya 7 kap 10 a, 13 a §§, 8 kap 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 7 kap 13 a §, 8 kap 23, 25, 28 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:119, bet. 2007:08/TU2, rskr. 2007/08:8
Ändring, SFS 2007:1284
Rubrik: Lag (2007:1284) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40
Ändring, SFS 2007:1375
Rubrik: Lag (2007:1375) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85, EUTL171/2007 s32
CELEX-nr: 32007R0717
Ändring, SFS 2008:473
Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:73, bet. 2007/08:TU13, rskr. 2007/08:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s.21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0020, 32002L0021, 32002L0022, L32002L0058
Ändring, SFS 2008:484
Rubrik: Lag (2008:484) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4 §§; nya 5 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:86, bet. 2007/08:CU25, rskr. 2007/08:224
Ändring, SFS 2008:600
Rubrik: Lag (2008:600) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:719
Rubrik: Lag (2008:719) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 21 §; ny 6 kap 19 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266
Ändring, SFS 2009:500
Rubrik: Lag (2009:500) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:546
Rubrik: Lag (2009:546) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 10 §; ny 8 kap. 19 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:159, bet. 2008/09:TU17, rskr. 2008/09:239, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0021, 32002L0022
Ändring, SFS 2009:578
Rubrik: Lag (2009:578) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:719
Ikraft: 2009-09-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245
Ändring, SFS 2009:839
Rubrik: Lag (2009:839) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:497
Rubrik: Lag (2010:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 23 §§, 4 kap. 4, 13 §§, 5 kap. 14 §, 7 kap. 6, 10 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; nya 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 24 §§, 7 kap. 6 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast efter 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297
Ändring, SFS 2010:720
Rubrik: Lag (2010:720) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1973
Rubrik: Lag (2010:1973) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:590
Rubrik: Lag (2011:590) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 3 kap. 9, 10 §§, 5 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 10 §; nuvarande 5 kap. 6 a § betecknas 5 kap. 6 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11, 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12 a, 14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3, 18, 22 §§, 7 kap. 3 a, 4, 5, 8, 10, 10 a, 13, 13 a §§, 8 kap. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 §§; nya 3 kap. 12 c §, 4 kap. 13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 7 c, 15 a, 17 a §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 kap. 9 a, 13 b §§, 8 kap. 1 a, 11 a, 12 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 c §, 7 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL167/2009 s12
CELEX-nr: 32009L0140, 32002L0020, 32002L0021, 32002L0022, 32009L0136, 32002L0058, 32009R0544
Ändring, SFS 2012:127
Rubrik: Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap.; nya 6 kap. 3 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 16 a §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:166, EUTL105/2006 s54
CELEX-nr: 32006L0024
Ändring, SFS 2012:285
Rubrik: Lag (2012:285) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 19 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:213
Ändring, SFS 2012:518
Rubrik: Lag (2012:518) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:JuU26, prop. 2011/12:146, rskr. 2011/12:288–289
Ändring, SFS 2013:47
Rubrik: Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:37, bet. 2012/13:TU5, rskr. 2012/13:145, EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32012R0531
Ändring, SFS 2013:103
Rubrik: Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:146
Rubrik: Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:79, bet. 2013/14:CU24, rskr. 2013/14:184, EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12
CELEX-nr: 398L0034, 32012R1025
Ändring, SFS 2014:211
Rubrik: Lag (2014:211) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 1, 3, 3 a, 4, 10 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:72, bet. 2013/14:TU15, rskr. 2013/14:195, EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32002L0019, 32009L0140, 32002L0021, 32002L0022, 32009L0136, 32002L0058, 32012R0531
Ändring, SFS 2014:734
Rubrik: Lag (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 13, 22 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:344
Rubrik: Lag (2016:344) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraft: 2016-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:92, bet. 2015/16:TU12, rskr. 2015/16:184
Ändring, SFS 2016:393
Rubrik: Lag (2016:393) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016-06-13
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219
Ändring, SFS 2016:536
Rubrik: Lag (2016:536) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §; ny 4 kap. 13 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2016:1311
Rubrik: Lag (2016:1311) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:406
Rubrik: Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 5 kap. 7 d §, 6 kap. 10 b §, rubr. närmast före 6 kap. 10 b §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:113, bet. 2016/17:FöU12, rskr. 2016/17:258
Ändring, SFS 2018:366
Rubrik: Lag (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:24
Ändring, SFS 2018:1917
Rubrik: Lag (2018:1917) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, 6 kap. 19 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:1962
Rubrik: Lag (2018:1962) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:183
Rubrik: Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Ändring, SFS 2019:497
Rubrik: Lag (2019:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 a, 16 d §§
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296
Ändring, SFS 2019:1206
Rubrik: Lag (2019:1206) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11, 23, 24 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19, 19 a §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74
Ändring, SFS 2020:340
Rubrik: Lag (2020:340) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254
Ändring, SFS 2021:240
Rubrik: Lag (2021:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21, 22 §§; ny 6 kap. 16 g §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234
Ändring, SFS 2022:483
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-06-03