Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:307 · Visa fulltext
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42
CELEX-nr: 32000L043, 32000L0078, 32000L0078R(01)
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 2004:1089
Rubrik: Lag (2004:1089) om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:22, bet. 2004/05:AU2, rskr. 2004/05:72
Ändring, SFS 2005:453
Rubrik: Lag (2005:453) om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:480
Rubrik: Lag (2005:480) om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 22, 24, 25 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15, EGTL6/1979:24, EGTL359/1986 s56, EUTL373/2004 s37
CELEX-nr: 31976L0207, 32002L0073, 31979L0007, 31986L0613, 32004L0113
Ändring, SFS 2006:69
Rubrik: Lag (2006:69) om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Omfattning: ändr. 2 §; ny 12 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149, EGTL180/2000 s22
CELEX-nr: 32000L0043
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.