Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:148 · Visa fulltext
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148 EGTL164/2002 s3
CELEX-nr: 32002F0475
Ändring, SFS 2005:319
Rubrik: Lag (2005:319) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2009:399
Rubrik: Lag (2009:399) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Ändring, SFS 2010:1015
Rubrik: Lag (2010:1015) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376
Ändring, SFS 2010:1016
Rubrik: Lag (2010:1016) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380
Ändring, SFS 2014:896
Rubrik: Lag (2014:896) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Ändring, SFS 2016:514
Rubrik: Lag (2016:514) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2017:265
Rubrik: Lag (2017:265) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-05-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195
Ändring, SFS 2017:335
Rubrik: Lag (2017:335) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2018:1312
Rubrik: Lag (2018:1312) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2020:902
Rubrik: Lag (2020:902) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31