Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:133 · Visa fulltext
Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2003-05-15
Upphävd: 2011-01-11
Ändring, SFS 2008:233
Rubrik: Förordning (2008:233) om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2009:1479
Rubrik: Förordning (2009:1479) om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2010-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2008
Omfattning: upph.