Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1210 · Visa fulltext
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:793
Rubrik: Lag (2004:793) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 25, 26 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:1563
Rubrik: Lag (2006:1563) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79
Ändring, SFS 2007:411
Rubrik: Lag (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 1, 3, 12, 16, 25, 26 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1017
Rubrik: Lag (2007:1017) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2007:1018
Rubrik: Lag (2007:1018) om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:411
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2010:350
Rubrik: Lag (2010:350) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 25 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258
Ändring, SFS 2010:1291
Rubrik: Lag (2010:1291) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1517
Rubrik: Lag (2011:1517) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2017:556
Rubrik: Lag (2017:556) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Ändring, SFS 2017:746
Rubrik: Lag (2017:746) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 9, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2018:598
Rubrik: Lag (2018:598) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2019:914
Rubrik: Lag (2019:914) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:131
Rubrik: Lag (2022:131) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ny 19 a §
Ikraft: 2022-03-16
Förarbeten: Prop. 2021/22:67, bet. 2021/22:SfU10, rskr. 2021/22:155.
Ändring, SFS 2022:637
Rubrik: Lag (2022:637) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2023:644
Rubrik: Lag (2023:644) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:119, bet. 2023/24:KU2, rskr. 2023/24:6