Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1156 · Visa fulltext
Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107, EGTL190/2002 s1
CELEX-nr: 32002F0584
Ändring, SFS 2005:502
Rubrik: Lag (2005:502) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288
Ändring, SFS 2006:348
Rubrik: Lag (2006:348) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243
Ändring, SFS 2010:382
Rubrik: Lag (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233
Ändring, SFS 2010:1433
Rubrik: Lag (2010:1433) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2011:1177
Rubrik: Lag (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 9 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:583
Rubrik: Förordning (2012:583) om ikraftträdande av lagen (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1177
Ändring, SFS 2013:128
Rubrik: Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr. av 2010:382
Ändring, SFS 2013:843
Rubrik: Lag (2013:843) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 3 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16, EUTL81/2009 s24
CELEX-nr: 32009F0299
Ändring, SFS 2014:641
Rubrik: Lag (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:102
Rubrik: Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 7 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2015:487
Rubrik: Lag (2015:487) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259
Ändring, SFS 2017:129
Rubrik: Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ny 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1258
Rubrik: Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2019:177
Rubrik: Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Ändring, SFS 2021:1034
Rubrik: Lag (2021:1034) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20