Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1156 · Visa fulltext
Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107, EGTL190/2002 s1
CELEX-nr: 32002F0584
Ändring, SFS 2005:502
Rubrik: Lag (2005:502) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288
Ändring, SFS 2006:348
Rubrik: Lag (2006:348) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243
Ändring, SFS 2010:382
Rubrik: Lag (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233
Ändring, SFS 2010:1433
Rubrik: Lag (2010:1433) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2011:1177
Rubrik: Lag (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 9 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:583
Rubrik: Förordning (2012:583) om ikraftträdande av lagen (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1177
Ändring, SFS 2013:128
Rubrik: Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr. av 2010:382
Ändring, SFS 2013:843
Rubrik: Lag (2013:843) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 3 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16, EUTL81/2009 s24
CELEX-nr: 32009F0299
Ändring, SFS 2014:641
Rubrik: Lag (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:102
Rubrik: Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 7 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2015:487
Rubrik: Lag (2015:487) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259
Ändring, SFS 2017:129
Rubrik: Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ny 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1258
Rubrik: Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2019:177
Rubrik: Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Ändring, SFS 2021:1034
Rubrik: Lag (2021:1034) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2024:43
Rubrik: Lag (2024:43) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 1, 5, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, bil.; nya 2 kap. 5 a, 7 §§, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2024-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:37, bet. 2023/24:JuU5, rskr. 2023/24:126