Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:113 · Visa fulltext
Lag (2003:113) om elcertifikat
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 2004:98
Rubrik: Lag (2004:98) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 5 §, 6 kap 15 §, p 3 övergångsbest.; nya 2 kap 1 a §, 6 kap 10 a §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:42, bet. 2003/04:NU8, rskr. 2003/04:145
Ändring, SFS 2006:1015
Rubrik: Lag (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: utgår genom 2006:1588
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17, rskr. 2005/06:361
Ändring, SFS 2006:1016
Rubrik: Lag (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: upph. 4 kap 10 §, 6 kap 12 §, 3 p övergångsbest., rubr. närmast före 4 kap 4 §; 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 4 kap 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap 13, 14, 15 §§ betecknas 6 kap 12, 13, 14 §§; rubr. närmast före nuvarande 4 kap 1, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 4 kap 3, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap 14, 15 §§ sätts närmast före nya 6 kap 13, 14 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 5 §§, 3 kap 2 §, nya 4 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, nya 6 kap 12, 13, 14 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2 §§; nya 2 kap 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap 2 §, 6 kap 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. närmast före nya 2 kap 7, 4 kap 6, 7 §§, 6 kap 7 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:154, bet. 2005/05:NU17, rskr. 2005/06:361
Ändring, SFS 2006:1588
Rubrik: Lag (2006:1588) om ändring i lagen (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2006:1015 utgår
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 21, bet. 2006/07:NU3, rskr. 2006/07:78
Ändring, SFS 2006:1589
Rubrik: Lag (2006:1589) om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 9, 10 §§, 4 kap 3 §, 6 kap 6 § i 2006:1016
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 21, bet. 2006/07:NU3, rskr. 2006/07:78
Ändring, SFS 2008:1332
Rubrik: Lag (2008:1332) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 1, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 7 a, 7 c, 8, 12, 14 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 6 kap 7 a §; nya 4 kap 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42
Ändring, SFS 2009:269
Rubrik: Lag (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 5, 9, 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 6 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 9 a §§, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 b §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2009-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop, 2008/09:92, bet. 2008/09: NU15, rskr, 2008/09:193
Ändring, SFS 2009:270
Rubrik: Lag (2009:270) om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § i 2009:269
Förarbeten: Bet. 2008/09:NU20, rskr. 2008/09:207
Ändring, SFS 2010:490
Rubrik: Lag (2010:490) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9, 10 §§, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:133, bet. 2009/10:NU16, rskr. 2009/10:279
Ändring, SFS 2010:599
Rubrik: Lag (2010:599) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 b, 9, 9 a §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2011:1200
Omfattning: upph.