Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:862 · Visa fulltext
Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:133, bet. 2003/04:LU3, rskr. 2003/04:27
Ändring, SFS 2004:571
Rubrik: Lag (2004:571) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262
Ändring, SFS 2007:560
Rubrik: Lag (2007:560) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 a §
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2013:573
Rubrik: Lag (2013:573) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2017:689
Rubrik: Lag (2017:689) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 2, 3 a §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:1225
Rubrik: Lag (2018:1225) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU:45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2021:124
Rubrik: Lag (2021:124) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:50, bet. 2020/21:CU15, rskr. 2020/21:192