Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:778 · Visa fulltext
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2006:547
Rubrik: Lag (2006:547) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2008:1405
Rubrik: Lag (2008:1405) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 10 kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Ändring, SFS 2009:1361
Rubrik: Lag (2009:1361) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:519
Rubrik: Lag (2010:519) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:977
Rubrik: Lag (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2010:1289
Rubrik: Lag (2010:1289) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1908
Rubrik: Lag (2010:1908) om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 § i 2010:977
Förarbeten: Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Ändring, SFS 2014:688
Rubrik: Lag (2014:688) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 6 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:234
Rubrik: Lag (2015:234) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Ändring, SFS 2017:53
Rubrik: Lag (2017:53) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:745
Rubrik: Lag (2017:745) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2020:882
Rubrik: Lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:176, bet. 2020/21:FöU3, rskr. 2020/21:22
Ändring, SFS 2021:1141
Rubrik: Förordning (2021:1141) om ikraftträdande av lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ikrafttr. av 2010:977
Ändring, SFS 2023:409
Rubrik: Lag (2023:409) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:77, bet. 2022/23:FöU9, rskr. 2022/23:218