Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:758 · Visa fulltext
Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2003-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19
Upphävd: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:891
Omfattning: ikrafttr. av 2003:758
Ändring, SFS 2011:1408
Rubrik: Lag (2011:1408) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: upph. 3
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:1141
Rubrik: Lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: utgår genom 2021:575
Förarbeten: Prop. 2019/20:5, bet. 2019/20:SkU6, rskr. 2019/20:33
Ändring, SFS 2021:574
Rubrik: Lag (2021:574) om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:138, bet. 2020/21:SkU35, rskr. 2020/21:333
Ändring, SFS 2021:575
Rubrik: Lag (2021:575) om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: utgår 2019:1141
Förarbeten: Prop. 2020/21:138, bet. 2020/21:SkU35, rskr. 2020/21:333