Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:758 · Visa fulltext
Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2003-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19
Upphävd: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:891
Omfattning: ikrafttr. av 2003:758
Ändring, SFS 2011:1408
Rubrik: Lag (2011:1408) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: upph. 3
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:1141
Rubrik: Lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: utgår genom 2021:575
Förarbeten: Prop. 2019/20:5, bet. 2019/20:SkU6, rskr. 2019/20:33
Ändring, SFS 2021:574
Rubrik: Lag (2021:574) om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:138, bet. 2020/21:SkU35, rskr. 2020/21:333
Ändring, SFS 2021:575
Rubrik: Lag (2021:575) om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
Omfattning: utgår 2019:1141
Förarbeten: Prop. 2020/21:138, bet. 2020/21:SkU35, rskr. 2020/21:333