Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:69 · Visa fulltext
Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2003:1185
Rubrik: Förordning (2003:1185) om ändring i förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:1027
Rubrik: Förordning (2005:1027) om ändring i förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2013:450
Rubrik: Förordning (2013:450) om ändring i förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: upph. 5, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2023:868
Rubrik: Förordning (2023:868) om ändring i förordningen (2003:69) om samarbete med Internat-ionella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2024-02-01