Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:493 · Visa fulltext
Lag (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:76, bet. 2002/03:JuU14, rskr. 2002/03:168, EGTL174/2001 s1
CELEX-nr: 32001R1206