Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:438 · Visa fulltext
Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: EGTL319/1994 s20, EGTL324/2002 s53, EGTL157/1995 s1, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31994L0057, 32002L0084, 31995L0021, 31999L0035
Ändring, SFS 2004:282
Rubrik: Förordning (2004:282) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap 21 §
Ikraft: 2004-06-01
Ändring, SFS 2004:415
Rubrik: Förordning (2004:415) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 10 kap 2 §; nya 6 kap 8 a §, 7 kap 1 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059
Ändring, SFS 2005:857
Rubrik: Förordning (2005:857) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
Omfattning: ny 3 kap 6 §, rubr. till 3 kap
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1184
Rubrik: Förordning (2006:1184) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:120
Rubrik: Förordning (2007:120) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 4 kap 16 §; nya 4 kap 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 kap 4 a §
Ikraft: 2007-04-17
Ändring, SFS 2007:238
Rubrik: Förordning (2007:238) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 3 §; nytt 4 kap
Ikraft: 2007-06-15
Ändring, SFS 2007:963
Rubrik: Förordning (2007:963) om ändringi fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: nya 4 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725
Ändring, SFS 2008:143
Rubrik: Förordning (2008:143) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §; nya 6 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2008-05-12
Förarbeten: EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0336
Ändring, SFS 2008:1144
Rubrik: Förordning (2008:1144) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 6 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§, 3 kap, 4 kap 2, 7 b, 17, 18, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 39 §§, 5 kap 5, 7, 10 §§, 6 kap 1, 1 a, 1 b, 3, 4, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1, 2, 3, 5 §§, 10 kap 1, 2, 3 §§, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:60
Rubrik: Förordning (2009:60) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen(2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0336
Ändring, SFS 2010:484
Rubrik: Förordning (2010:484) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 38 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1365
Rubrik: Förordning (2010:1365) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 6 kap. 5, 8 a §§, 7 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; nya 2 kap. 8 §, 6 kap. 1 c, 13 §§, 7 kap. 1 b §, 10 kap. 4 §, rubr. närmast före 6 kap. 13 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL131/2009 s57, EUTL208/2002 s10, EUTL131/2009 s101, EGTL138/1999 s1, EGTL87/2009 s109
CELEX-nr: 32009L0016, 32002L0059, 32009L0017, 31999L0035, 32009R0219
Ändring, SFS 2010:1603
Rubrik: Förordning (2010:1603) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 38 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:450
Rubrik: Förordning (2011:450) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §
Ikraft: 2011-06-15
Ändring, SFS 2011:552
Rubrik: Förordning (2011:552) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§; ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: EUTL131/2009 s47, EUTL131/2009 s11
CELEX-nr: 32009L0015, 32009R0391
Ändring, SFS 2011:1535
Rubrik: Förordning (2011:1535) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 10, 29, 31, 32 §§; ny 4 kap. 7 c, 7 d, 9 a §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725
Ändring, SFS 2012:356
Rubrik: Förordning (2012:356) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; ny 7 kap 1 c, 1 d §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009L0020
Ändring, SFS 2012:607
Rubrik: Förordning (2012:607) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2012:683
Rubrik: Förordning (2012:683) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 d §; nya 6 kap. 1 d §
Ikraft: 2012-12-31
Förarbeten: EUTL131/2009 s24, EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009R0392, 32009L0020
Ändring, SFS 2013:487
Rubrik: Förordning (2013:487) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18, 38 §§, 5 kap. 2 §, 9 kap. 2 §; nya 4 kap. 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2013-08-20
Ändring, SFS 2013:775
Rubrik: Förordning (2013:775) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2013:777
Rubrik: Förordning (2013:777) om ändring i förordningen (2011:1535) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 c § i 2011:1535
Förarbeten: EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32012L0035
Ändring, SFS 2013:991
Rubrik: Förordning (2013:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1093
Rubrik: Förordning (2014:1093) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 2 §; nya 1 kap. 7 §, 3 kap. 7, 8, 9 §§, 9 kap. 1 b §, 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraft: 2014-11-01
Förarbeten: direktiv 2006/87/EG
Ändring, SFS 2014:1488
Rubrik: Förordning (2014:1488) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 b §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:123
Rubrik: Förordning (2015:123) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2015-03-31
Förarbeten: direktiv 2013/54/EU
Ändring, SFS 2015:192
Rubrik: Förordning (2015:192) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 21 §§
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2015:410
Rubrik: Förordning (2015:410) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 6 kap. 1 d §; ändr. 7 kap. 1 d §
Ikraft: 2015-09-02
Ändring, SFS 2015:673
Rubrik: Förordning (2015:673) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-11-21
Ändring, SFS 2016:771
Rubrik: Förordning (2016:771) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 6 kap. 8 b §
Ikraft: 2016-09-18
Förarbeten: direktiv 2014/90/EU
Ändring, SFS 2016:879
Rubrik: Förordning (2016:879) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016-10-10
Förarbeten: direktiv 2009/15/EG
Ändring, SFS 2016:1045
Rubrik: Förordning (2016:1045) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §; ny 4 kap. 8 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:307
Rubrik: Förordning (2017:307) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 6 kap. 10 §, rubr. närmast före 6 kap. 10 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2017:605
Rubrik: Förordning (2017:605) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:18
Rubrik: Förordning (2018:18) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 3, 31 §§; nya 2 kap. 9 §, 4 kap. 8 b §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:752
Rubrik: Förordning (2018:752) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: upph. 3 kap. 5 §, 9 kap. 1 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 4 a, 4 b §§, 6 kap. 8 c, 14, 15, 16 §§, rubr. 6 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2018-10-07
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/1629
Ändring, SFS 2018:1610
Rubrik: Förordning (2018:1610) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 c §
Ikraft: 2018-11-15
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/970
Ändring, SFS 2019:617
Rubrik: Förordning (2019:617) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §, 5 kap. 10 §
Ikraft: 2019-11-15
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/159
Ändring, SFS 2019:633
Rubrik: Förordning (2019:633) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 1 c, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1 b §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 b §, 6 kap. 1 d §
Ikraft: 2019-12-21 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2108
Ändring, SFS 2019:1232
Rubrik: Förordning (2019:1232) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 6 kap. 1 e §
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2020:150
Rubrik: Förordning (2020:150) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 11, 12 §§; ny 4 kap. 40 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: direktiv 2008/106/EG
Ändring, SFS 2020:496
Rubrik: Förordning (2020:496) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraft: 2020-06-17
Ändring, SFS 2020:497
Rubrik: Förordning (2020:497) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2021:559
Rubrik: Förordning (2021:559) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2022:211
Rubrik: Förordning (2022:211) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2022-03-28
Ändring, SFS 2022:212
Rubrik: Förordning (2022:212) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2022:1376
Ändring, SFS 2022:647
Rubrik: Förordning (2022:647) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ny 4 kap. 41 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2397
Ändring, SFS 2022:1376
Rubrik: Förordning (2022:1376) om ändring i förordningen (2022:212) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2022:212
Ändring, SFS 2022:1377
Rubrik: Förordning (2022:1377) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2022:1822
Ändring, SFS 2022:1413
Rubrik: Förordning (2022:1413) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2022-10-10
Ändring, SFS 2022:1822
Rubrik: Förordning (2022:1822) om ändring i förordningen (2022:1377) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2022:1377
Ändring, SFS 2022:1823
Rubrik: Förordning (2022:1823) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1824
Rubrik: Förordning (2022:1824) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2023:438
Ändring, SFS 2023:68
Rubrik: Förordning (2023:68) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 4 kap. 40 §
Ikraft: 2023-03-22
Ändring, SFS 2023:438
Rubrik: Förordning (2023:438) om ändring i förordningen (2022:1824) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2022:1824
Ändring, SFS 2023:439
Rubrik: Förordning (2023:439) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår genom 2023:893
Ändring, SFS 2023:893
Rubrik: Förordning (2023:893) om ändring i förordningen (2023:439) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: utgår 2023:439
Ändring, SFS 2023:904
Rubrik: Förordning (2023:904) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2024-07-01