Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:390 · Visa fulltext
Lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37, EGTL336/2000 s4
CELEX-nr: 32002L0019, 32002L0020,, 32002L0021, 32002L0022, L32002L0058, 32000R2887
Upphävd: 2022-06-03
Ändring, SFS 2022:483
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-06-03