Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:208 · Visa fulltext
Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32000L0053
Ändring, SFS 2009:235
Rubrik: Förordning (2009:235) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: EUTL263/2007 s1, EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32007L0046, 32000L0053
Ändring, SFS 2014:1318
Rubrik: Förordning (2014:1318) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-12-09
Ändring, SFS 2016:1134
Rubrik: Förordning (2016:1134) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-12-21
Förarbeten: direktiv 2000/53/EG
Ändring, SFS 2018:1590
Rubrik: Förordning (2018:1590) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-12-01
Förarbeten: direktiv 2000/53/EG
Ändring, SFS 2020:520
Rubrik: Förordning (2020:520) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 2000/53/EG