Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1210 · Visa fulltext
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:793
Rubrik: Lag (2004:793) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 25, 26 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:1563
Rubrik: Lag (2006:1563) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79
Ändring, SFS 2007:411
Rubrik: Lag (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 1, 3, 12, 16, 25, 26 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1017
Rubrik: Lag (2007:1017) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2007:1018
Rubrik: Lag (2007:1018) om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:411
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2010:350
Rubrik: Lag (2010:350) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 25 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258
Ändring, SFS 2010:1291
Rubrik: Lag (2010:1291) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1517
Rubrik: Lag (2011:1517) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2017:556
Rubrik: Lag (2017:556) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Ändring, SFS 2017:746
Rubrik: Lag (2017:746) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 9, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2018:598
Rubrik: Lag (2018:598) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2019:914
Rubrik: Lag (2019:914) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:131
Rubrik: Lag (2022:131) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ny 19 a §
Ikraft: 2022-03-16
Förarbeten: Prop. 2021/22:67, bet. 2021/22:SfU10, rskr. 2021/22:155.
Ändring, SFS 2022:637
Rubrik: Lag (2022:637) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316