Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1204 · Visa fulltext
Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2004:132
Rubrik: Lag (2004:132) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:64, bet. 2003/04:SkU26, rskr. 2003/04:156
Ändring, SFS 2004:754
Rubrik: Lag (2004:754) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
Omfattning: ändr. 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:SkU3, rskr. 2004/05:1