Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:925 · Visa fulltext
Fordonsförordning (2002:925)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL42/1970 s1, EGTL18/2002 s1, EGTL84/1974 s10, EGTL28/2001 s1, EGTL46/1997 s1, EGTL48/2001 s1, EGTL124/2002 s1, EGTL203/2000 s1, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL76/1970 s1, EGTL16/2002 s32, EGTL190/1972 s1, EGTL125/1997 s21, EGTL220/1977 s38, EGTL277/1997 s24, EGTL36/1988 s33, EGTL107/2001 s10, EGTL226/1997 s1, EGTL252/2002 s20, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 31970L0156, 32001L0116, 31974L0150, 32001L0003, 31996L0096, 32001L0011, 32002L0024, 32000L0030, 31998L0034, 31998L0048, 31970L0220, 32001L0100, 31972L0306, 31997L0020, 31977L0537, 31997L0054, 31988L0077, 32001L0027, 31997L0024, 32002L0051, 32000L0025
Upphävd: 2009-04-29
Ändring, SFS 2003:96
Rubrik: Förordning (2003:96) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 11 kap 18 §, 3, 6 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2003:209
Rubrik: Förordning (2003:209) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §, 6 kap 8 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:329
Rubrik: Förordning (2003:329) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 3 kap 13 §, 9 kap 18 §, 11 kap 5 §; ny 4 kap 7 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:817
Rubrik: Förordning (2003:817) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, §, 3 kap 6 §, 8 kap 2 §, 10 kap 7 §, 11 kap 12, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EGTL291/2002 s20, EUTL90/2003 s37, EUTL90/2003 s41, EGTL291/2002 s20
CELEX-nr: 32002L0291, 32003L0026, 32003L0027, 32002L0291
Ändring, SFS 2003:1053
Rubrik: Förordning (2003:1053) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:28
Rubrik: Förordning (2004:28) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 10 kap 7 §
Ikraft: 2004-03-15
Förarbeten: EUTL321/2003 s15, EUTL284/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0102, 320003R1882
Ändring, SFS 2004:124
Rubrik: Förordning (2004:124) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-04-15
Ändring, SFS 2004:679
Rubrik: Förordning (2004:679) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: upph. 3 kap 6 §; ändr. 3 kap 5 §, 10 kap 5 §, 11 kap 17 §, rubr. närmast före 3 kap 5 §
Ikraft: 2004-09-01
Ändring, SFS 2004:729
Rubrik: Förordning (2004:729) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: 2 kap 6 §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EUTL211/2003 s24, EUTL25/2004 s1, EUTL49/2004 s36, EUTL231/2004 s.69
CELEX-nr: 32003L0077, 32003L0097, 32004L0003, 32004L0078
Ändring, SFS 2004:868
Rubrik: Förordning (2004:868) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1018
Rubrik: Förordning (2004:1018) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1362
Rubrik: Förordning (2004:1362) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 §§, 3 kap 1, 3, 4, 5, 11, 15, 16 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EUTL171/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0037
Ändring, SFS 2006:22
Rubrik: Förordning (2006:22) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §, 11 kap 11 §; ny 8 kap 7 §
Ikraft: 2006-03-01
Ändring, SFS 2006:437
Rubrik: Förordning (2006:437) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL106/2005 s17, EUTL273/2005 s17, EUTL65/2006 s27, EGTL42/1970 s1, EUTL65/2006 s27, EGTL84/1974 s10, EUTL122/2003 s36, EGTL225/1992 s72, EUTL171/2003 s1
CELEX-nr: 32005L0030, 32005L0067, 32006L0028, 31970L0156, 32006L0028, 31974L0150, 32003R0807, 31992L0061, 32003L0037
Ändring, SFS 2006:910
Rubrik: Förordning (2006:910) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 5 kap 8 §
Ikraft: 2006-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2006:1063
Rubrik: Förordning (2006:1063) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ny 1 kap 7 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2007:41
Rubrik: Förordning (2007:41) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 11 kap 12, 16 §§
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2007:746
Rubrik: Förordning (2007:746) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2008-02-04 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116
Ändring, SFS 2007:851
Rubrik: Förordning (2007:851) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1108
Rubrik: Förordning (2008:1108) om ändring i fordonsförordningen (2002:925)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 20 §§, 4 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 §§, 6 kap 3, 4, 13 §§, 9 kap 10, 16 §§, 10 kap 10 §, 11 kap 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 kap 10 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:211
Omfattning: upph.