Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:760 · Visa fulltext
Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2007:424
Rubrik: Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1779
Rubrik: Förordning (2010:1779) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:718
Rubrik: Förordning (2012:718) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:1177
Rubrik: Förordning (2013:1177) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2014-01-28
Ändring, SFS 2014:1300
Rubrik: Förordning (2014:1300) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:206
Rubrik: Förordning (2017:206) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2018:998
Rubrik: Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1044
Rubrik: Förordning (2019:1044) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01