Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:687 · Visa fulltext
Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002-10-01
Förarbeten: EGTL40/1989 s8
CELEX-nr: 31989L0105
Ändring, SFS 2002:726
Rubrik: Förordning (2002:726) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-10-01
Ändring, SFS 2002:765
Rubrik: Förordning (2002:765) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2003:187
Rubrik: Förordning (2003:187) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2006:1118
Rubrik: Förordning (2006:1118) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:255
Rubrik: Förordning (2007:255) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:656
Rubrik: Förordning (2008:656) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5, 9, 10, 19, 21 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2009:633
Rubrik: Förordning (2009:633) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16 §§; nya 4 a, 12 §§, rubr. närmast före 4 a, 12 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:1381
Rubrik: Förordning (2010:1381) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:1036
Rubrik: Förordning (2013:1036) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:466
Rubrik: Förordning (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 12 §; nya 4 b, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:974
Rubrik: Förordning (2015:974) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 13, 21 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:343
Rubrik: Förordning (2016:343) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-06-01
Ändring, SFS 2017:28
Rubrik: Förordning (2017:28) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:90
Rubrik: Förordning (2017:90) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2018:490
Rubrik: (2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr 4 c §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:997
Rubrik: Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1042
Rubrik: Förordning (2019:1042) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1191
Rubrik: Förordning (2019:1191) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-06-02