Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:62 · Visa fulltext
Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2004:731
Rubrik: Förordning (2004:731) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2004-10-15
Ändring, SFS 2005:852
Rubrik: Förordning (2005:852) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:1278
Rubrik: Förordning (2008:1278) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§ ; nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2013:754
Rubrik: Förordning (2013:754) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2013-12-01