Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:599 · Visa fulltext
Lag (2002:599) om grupprättegång
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:107, bet. 2001/02:JuU16, rskr. 2001/02:246
Ändring, SFS 2016:965
Rubrik: Lag (2016:965) om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-12-27
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19
Ändring, SFS 2020:926
Rubrik: Lag (2020:926) om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30