Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:297 · Visa fulltext
Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Ändring, SFS 2003:468
Rubrik: Lag (2003:468) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr.2002/03:213
Ändring, SFS 2005:1
Rubrik: Lag (2005:1) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ny 5 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-10 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2004/05:SoU14, rskr. 2004/05:145
Ändring, SFS 2006:356
Rubrik: Lag (2006:356) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2008:358
Rubrik: Lag (2008:358) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nya 4 kap 4 a, 6 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Ändring, SFS 2009:502
Rubrik: Lag (2009:502) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2012:947
Rubrik: Lag (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 6, 6 a, 7, 9 §§, 6 kap. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:274
Rubrik: Lag (2013:274) om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:947
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2014:762
Rubrik: Lag (2014:762) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:50
Rubrik: Lag (2017:50) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:148
Rubrik: Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ändring, SFS 2018:441
Rubrik: Lag (2018:441) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 4 a § 6 kap. 2, 3, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 1, kap. 4 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1273
Rubrik: Lag (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:340
Rubrik: Lag (2019:340) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§, rubr. till 5 kap.; nya 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Ändring, SFS 2021:605
Rubrik: Lag (2021:605) om ändring i lagen (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: utgår 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 § i 2018:1273
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:606
Rubrik: Lag (2021:606) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: nya 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:607
Rubrik: Lag (2021:607) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:608
Rubrik: Lag (2021:608) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377