Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:221 · Visa fulltext
Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:106, bet. 2001/02:SfU14, rskr. 2001/02:221
Ändring, SFS 2003:47
Rubrik: Förordning (2003:47) om ikraftträdande av lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2004:856
Rubrik: Lag (2004:856) om ändring i lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8