Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:187 · Visa fulltext
Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2002-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL244/2000 s1, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 32000R2037, 32001R2031
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2004:1035
Rubrik: Förordning (2004:1035) om ändring i förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:213
Rubrik: Förordning (2005:213) om ändring i förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2005-08-13
Ändring, SFS 2007:846
Omfattning: upph.