Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:125 · Visa fulltext
Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181, EGTL56/1968 s1
CELEX-nr: 31968R0259
Ändring, SFS 2004:854
Rubrik: Lag (2004:854) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 5, 8, 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2007:1016
Rubrik: Lag (2007:1016) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2009:1008
Rubrik: Lag (2009:1008) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 5, 8, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:1286
Rubrik: Lag (2010:1286) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7