Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:1042 · Visa fulltext
Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2003:852
Rubrik: Förordning (2003:852) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:94
Rubrik: Förordning (2004:94) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2004:346
Rubrik: Förordning (2004:346) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5, 9 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2005:546
Rubrik: Förordning (2005:546) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1132
Rubrik: Förordning (2005:1132) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 9 §§; ny 8 d §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:162
Rubrik: Förordning (2006:162) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: nuvarande 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§ betecknas 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§; ändr. 3, 9, 11 §§; nya 8, 8 a §§
Ikraft: 2006-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:623
Rubrik: Förordning (2006:623) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:966
Rubrik: Förordning (2006:966) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1368
Rubrik: Förordning (2006:1368) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 8, 8 a, 9 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:739
Rubrik: Förordning (2007:739) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 8, 9 §§; ny 8 f §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1135
Omfattning: upph.