Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:1022 · Visa fulltext
Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:265
Rubrik: Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:63, bet. 2002/03:FiU27, rskr. 2002/03:189
Ändring, SFS 2005:930
Rubrik: Lag (2005:930) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:1566
Rubrik: Lag (2006:1566) om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 2, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80
Ändring, SFS 2007:89
Rubrik: Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:105
Ändring, SFS 2010:1420
Rubrik: Lag (2010:1420) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 4, 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:24
Ändring, SFS 2010:1430
Rubrik: Lag (2010:1430) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: upph. 13 §; ändr 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2018:813
Rubrik: Lag (2018:813) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1906
Rubrik: Lag (2018:1906) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:19
Ändring, SFS 2019:29
Rubrik: Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128
Ändring, SFS 2019:912
Rubrik: Lag (2019:912) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:1577
Rubrik: Lag (2022:1577) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24
Ändring, SFS 2023:115
Rubrik: Lag (2023:115) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2023-12-31 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2021/22:RR6, bet. 2022/23:KU14, rskr. 2022/23:128