Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:954 · Visa fulltext
Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2005:1026
Rubrik: Förordning (2005:1026) om ändring i förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01