Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:833 · Visa fulltext
Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet KL
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/02:10
Upphävd: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:544
Omfattning: upph.