Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:562 · Visa fulltext
Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306, EGTL178/2000 s1, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL375/1985 s3, EGTL228/1992 s1, EGTL360/1992 s1
CELEX-nr: 32000L0031, 31998L0034, 31998L0048, 31985L0611, 31992L0049, 31992L0096
Ändring, SFS 2008:505
Rubrik: Lag (2008:505) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:359
Rubrik: Lag (2009:359) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL178/2000 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EUTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 32000L0031, 31985L0611, 2008L0018, 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2010:722
Rubrik: Lag (2010:722) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2011:767
Rubrik: Lag (2011:767) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EGTL178/2000 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EUTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 32000L0031, 31985L0611, 32008L0018, 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2011:881
Rubrik: Lag (2011:881) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2011:1064
Rubrik: Lag (2011:1064 ) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:FiU43, rskr. 2011/12:1, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
CELEX-nr: 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Ändring, SFS 2014:1454
Rubrik: Lag (2014:1454) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2022:1670
Rubrik: Lag (2022:1670) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2023-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:262, bet. 2022/23:KU13, rskr. 2022/23:26