Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:546 · Visa fulltext
Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:144, bet. 2001/02:AU8, rskr. 2001/02:244
Ändring, SFS 2003:741
Rubrik: Lag (2003:741) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1330
Rubrik: Lag (2004:1330) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 12 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:142 och 2003/04:152, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121
Ändring, SFS 2005:725
Rubrik: Lag (2005:725) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2005:1195
Rubrik: Lag (2005:1195) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:134
Rubrik: Lag (2006:134) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:52, bet. 2005/06:AU4, rskr. 2005/06:162
Ändring, SFS 2006:471
Rubrik: Lag (2006:471) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 12 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10, rskr. 2005/06:316
Ändring, SFS 2007:410
Rubrik: Lag (2007:410) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 11 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2008:972
Rubrik: Lag (2008:972) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 12 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2010:2029
Rubrik: Lag (2010:2029) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 12 §; ny 1 a §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2011-01-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126
Ändring, SFS 2011:127
Rubrik: Lag (2011:127) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163
Ändring, SFS 2011:545
Rubrik: Lag (2011:545) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 1, 9, 10 och 14 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7, rskr. 2010/11:250
Ändring, SFS 2013:154
Rubrik: Lag (2013:154) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr 9 §
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173
Ändring, SFS 2013:1171
Rubrik: Lag (2013:1171) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-02-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133
Ändring, SFS 2017:51
Rubrik: Lag (2017:51) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:591
Rubrik: Lag (2017:591) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2018:259
Rubrik: Lag (2018:259) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 1 a, 15, 18 §§, rubr. närmast före 15 och 18 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 16 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 1 §, 2 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:112, bet. 2017/18:AU12, rskr. 2017/18:235
Ändring, SFS 2020:481
Rubrik: Lag (2020:481) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282
Ändring, SFS 2022:1240
Rubrik: Lag (2022:1240) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 4, 5, 12, 16 §§
Ikraft: 2022-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426
Ändring, SFS 2023:458
Rubrik: Lag (2023:458) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:34, bet. 2022/23:FiU35, rskr. 2022/23:266
Ändring, SFS 2023:458
Rubrik: Lag (2023:458) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:34, bet. 2022/23:FiU35, rskr. 2022/23:266