Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:329 · Visa fulltext
Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2002:448
Rubrik: Förordning (2002:448) om ikraftträdande av lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:740
Rubrik: Lag (2003:740) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 24, 28 §§§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1173
Rubrik: Lag (2003:1173) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 9, 21 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2007:279
Rubrik: Lag (2007:279) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 24, 28 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2009:1282
Rubrik: Lag (2009:1282) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 1 §, rubr. närmast före 21 §; ny 22 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81.
Ändring, SFS 2011:1176
Rubrik: Lag (2011:1176) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:582
Rubrik: Förordning (2012:582) om ikraftträdande av lagen (2011:1176) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1176
Ändring, SFS 2014:640
Rubrik: Lag (2014:640) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 9, 32 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:107
Rubrik: Lag (2015:107) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:130
Rubrik: Lag (2017:130) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: upph. rubr. närmast före 32 §; ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2021:1032
Rubrik: Lag (2021:1032) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 1, 3, 16 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20