Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:1023 · Visa fulltext
Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:359
Rubrik: Lag (2003:359) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 10, 12, 14 §§
Förarbeten: Förs. 2002/03:RS3, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2006:1003
Rubrik: Lag (2006:1003) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 5, 12, 19, 22 §§
Ikraft: 2006-08-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39, rskr. 2005/06:384
Ändring, SFS 2007:88
Rubrik: Lag (2007:88) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 4, 5, 14 §§; ny 14 a §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:104
Ändring, SFS 2010:1421
Rubrik: Lag (2010:1421) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: upph. 6, 7, 13 §§; ändr. 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 22 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 4 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25
Ändring, SFS 2010:1431
Rubrik: Lag (2010:1431) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1817
Rubrik: Lag (2010:1817) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 5, 18 §§; ny 4 b §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9, rskr. 2010/11:52
Ändring, SFS 2011:750
Rubrik: Lag (2011:750) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 5, 18, 23 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Ändring, SFS 2014:805
Rubrik: Lag (2014:805) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 2, 10, 14 a §§
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1095
Rubrik: Lag (2016:1095) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 4 a, 5, 12, 18 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ändring, SFS 2016:1112
Rubrik: Lag (2016:1112) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2019:30
Rubrik: Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Ändring, SFS 2020:108
Rubrik: Lag (2020:108) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Omfattning: upph. 8, 9, 10 §§; ändr. 2, 2 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 12, 14, 14 a, 15 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161