Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:883 · Visa fulltext
Revisorslag (2001:883)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2001:884
Rubrik: Lag (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:884
Ändring, SFS 2003:738
Rubrik: Lag (2003:738) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2009:503
Rubrik: Lag (2009:503) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:564
Rubrik: Lag (2009:564) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 §§, rubr. närmast före 28 §, rubr. närmast före 28 § sätts närmast före 27 b §; nya 16 a, 16 b, 22 a, 27 a, 27 b, 27 c, 28 a, 31 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 27 a §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2010:689
Rubrik: Lag (2010:689) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 27 c §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL157/2006 s87, EUTL81/2008 s53
CELEX-nr: 32006L0043, 32008L0030
Ändring, SFS 2013:102
Rubrik: Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:217
Rubrik: Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 6, 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 §§, rubr. närmast före 4, 18, 27 §§; ny rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:222
Rubrik: Lag (2013:222) om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 37 § i 2013:102
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:19
Ändring, SFS 2013:735
Rubrik: Lag (2013:735) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 11, 16 a §§
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2016:430
Rubrik: Lag (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: upph. 22 a §; nuvarande 16 a, 21 §§ betecknas 16, 21 a §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, den nya 21 a, 22, 23, 24, 27, 27 a, 27 b, 27 c, 30, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före den tidigare 16 a § sätts närmast före den nya 16 §; nya 6 a, 21, 21, b, 22 a, 22 b, 25 a, 26 a, 28 b, 28 c och 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i §§, rubr. närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a, 32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:1339
Rubrik: Lag (2016:1339) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 22, 22 a, 25, 27, 27 b, 27 c, 28, 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30, 31, 31 a, 32, 32 a, 32 d, 32 e, 32 g, 32 h, 33, 34, 35, 36, 37, 40 §§, rubr. närmast före 3 §, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:455
Rubrik: Lag (2017:455) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:643
Rubrik: Lag (2017:643) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 28 c, 32 b, 32 d, 32 h, 36 §§; nya 3 a, 32 j, 32 k, 32 l §§, rubr. närmast före 32 j §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:283
Rubrik: Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 26 a, 27 c §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2019:756
Rubrik: Lag (2019:756) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:658
Rubrik: Lag (2020:658) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2024:355
Rubrik: Lag (2024:355) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 2, 3, 16 b, 17, 18, 22, 32 a, 41 §§; nya 21 c, 21 d, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:124, bet. 2023/24:CU23, rskr. 2023/24:212, direktiv (EU) 2022/2464