Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:770 · Visa fulltext
Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:490
Rubrik: Förordning (2002:490) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:796
Rubrik: Förordning (2002:796) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 2 §, p 3 övergångs.best.
Ikraft: 2002-12-01
Ändring, SFS 2003:1031
Rubrik: Förordning (2003:1031) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2007:6
Rubrik: Förordning (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:657
Rubrik: Förordning (2007:657) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 12 §§
Ikraft: 2007-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL138/1999 s1, EGTL324/2002 s53
CELEX-nr: 31999L0035, 32002L0084
Ändring, SFS 2007:1107
Rubrik: Förordning (2007:1107) om ändring i förordningen (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 3 a § i 2007:06
Ändring, SFS 2009:902
Rubrik: Förordning (2009:902) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:788
Rubrik: Förordning (2010:788) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1833
Rubrik: Förordning (2010:1833) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EGTL138/1999 s1, EGTL324/2002 s53
CELEX-nr: 31999L0035, 32002L0084
Ändring, SFS 2011:1223
Rubrik: Förordning (2011:1223) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1462
Rubrik: Förordning (2011:1462) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:232
Rubrik: Förordning (2014:232) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:994
Rubrik: Förordning (2018:994) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:655
Rubrik: Förordning (2019:655) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:19
Rubrik: Förordning (2020:19) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: nuvarande 3 a § betecknas 3 §; ändr. 2 §, den nya 3 §, 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2020-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:729
Rubrik: Förordning (2020:729) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-07-20