Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:761 · Visa fulltext
Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:140, bet. 2001/02:SfU3, rskr. 2001/02:10
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 2001:854
Rubrik: Lag (2001:854) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:136, bet. 2001/02:SfU4, rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2002:218
Rubrik: Lag (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:305
Rubrik: Lag (2002:305) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 7, 18 §§
Förarbeten: Prop. 2001/02:164, bet. 2001/02:SfU16, rskr. 2001/02:252
Ändring, SFS 2002:326
Rubrik: Lag (2002:326) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:327
Rubrik: Lag (2002:327) om ändring i lagen (2002:218) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 § i 2002:218
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:1083
Rubrik: Lag (2002:1083) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2003:425
Rubrik: Lag (2003:425) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ny p 6 i övergångsbest.
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:852
Rubrik: Lag (2004:852) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 7, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1248
Rubrik: Lag (2004:1248) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 11, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2005:618
Rubrik: Lag (2005:618) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309
Ändring, SFS 2005:1179
Rubrik: Lag (2005:1179) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 11, bet. 2005/06:SfU1, rskr. 2005/06:90
Ändring, SFS 2006:366
Rubrik: Lag (2006:366) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 5, 21 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:159, bet. 2005/06:SfU16, rskr. 2005/06:267
Ändring, SFS 2006:980
Rubrik: Lag (2006:980) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370
Ändring, SFS 2006:1472
Rubrik: Lag (2006:1472) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1491
Rubrik: Lag (2006:1491) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34
Ändring, SFS 2006:1526
Rubrik: Lag (2006:1526) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7, rskr. 2006/07:71
Ändring, SFS 2006:1541
Rubrik: Lag (2006:1541) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 11, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75
Ändring, SFS 2007:113
Rubrik: Lag (2007:113) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 21, 27 §§
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:29, bet. 2006/07:SfU5, rskr. 2006/07:113
Ändring, SFS 2007:211
Rubrik: Lag (2007:211) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:653
Rubrik: Lag (2007:653) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU20, rskr. 2006/07:220
Ändring, SFS 2007:1407
Rubrik: Lag (2007:1407) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2008:312
Rubrik: Lag (2008:312) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200
Ändring, SFS 2008:867
Rubrik: Lag (2008:867) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23
Ändring, SFS 2008:1427
Rubrik: Lag (2008:1427) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 11, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138
Ändring, SFS 2009:198
Rubrik: Lag (2009:198) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ändring, SFS 2009:1006
Rubrik: Lag (2009:1006) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 7, 22, 26, 29, 30, 31, 32 §§; nya 1 a, 21 a, 21 b, 34 §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1054
Rubrik: Lag (2009:1054 ) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 16, 27 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17
Ändring, SFS 2009:1486
Rubrik: Lag (2009:1486) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 14, 20 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 11, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:206
Rubrik: Lag (2010:206) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208