Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:720 · Visa fulltext
Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Upphävd: 2016-02-12
Ändring, SFS 2006:124
Rubrik: Förordning (2006:124) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 §§
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2007:506
Rubrik: Förordning (2007:506) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:979
Rubrik: Förordning (2008:979) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1557
Rubrik: Förordning (2009:1557) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 4, 6 a, 9 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:608
Rubrik: Förordning (2010:608) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:750
Rubrik: Förordning (2010:750) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ny 6 b §
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2011:957
Rubrik: Förordning (2011:957) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 1, 15 §§
Ikraft: 2011-10-11
Förarbeten: EUTL218/2008 s60
CELEX-nr: 32008R0767
Ändring, SFS 2014:191
Rubrik: Förordning (2014:191) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:1068
Rubrik: Förordning (2014:1068) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-10-15
Ändring, SFS 2014:1190
Rubrik: Förordning (2014:1190) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 1, 2, 6, 16 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:94
Rubrik: Förordning (2015:94) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:310
Rubrik: Förordning (2015:310) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2015:916
Rubrik: Förordning (2015:916) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Omfattning: ändr. 6 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:30
Omfattning: upph.