Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:682 · Visa fulltext
Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2002:881
Rubrik: Förordning (2002:881) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:386
Rubrik: Förordning (2003:386) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:1097
Rubrik: Förordning (2003:1097) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: upph. 6, 11, 17 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 46 §§, rubr. närmast före 10, 16, 22, 26, 31 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:953
Rubrik: Förordning (2004:953) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 9, 46 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:10
Rubrik: Förordning (2005:10) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: upph. 38 §; ändr. 8, 19, 24, 28 §§
Ikraft: 2005-03-01
Ändring, SFS 2005:327
Rubrik: Förordning (2005:327) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:660
Rubrik: Förordning (2005:660) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2005-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1025
Rubrik: Förordning (2005:1025) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: upph. 42, 53 §§, rubr. närmast före 42, 53 §§; ändr. 3, 5, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, rubr. närmast före 44 §, rubr. närmast efter 45 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:106
Rubrik: Förordning (2006:106) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:1126
Rubrik: Förordning (2006:1126) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 3, 4, 10, 15, 16, 22, 35, 36, 44 §§
Ikraft: 2006-11-01
Ändring, SFS 2006:1306
Rubrik: Förordning (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15, 31, 44, 46 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2009:1193
Rubrik: Förordning (2009:1193) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 9, 46 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1556
Rubrik: Förordning (2009:1556) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1482
Rubrik: Förordning (2010:1482) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:148
Rubrik: Förordning (2011:148) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 31, 35, 39, 40, 44, 46 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:973
Rubrik: Förordning (2011:973 ) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2012:569
Rubrik: Förordning (2012:569) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Ändring, SFS 2013:659
Rubrik: Förordning (2013:659) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 36, 37, 44 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1162
Rubrik: Förordning (2014:1162) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15, 36, 37, 44, 46, 52 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:649
Rubrik: Förordning (2015:649) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1746
Omfattning: upph.