Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:651 · Visa fulltext
Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1004
Rubrik: Förordning (2001:1004) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:946
Rubrik: Förordning (2002:946) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:1029
Rubrik: Förordning (2003:1029) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2007:97
Rubrik: Förordning (2007:97) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:220
Rubrik: Förordning (2007:220) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-06-11
Ändring, SFS 2008:1137
Rubrik: Förordning (2008:1137) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:187
Rubrik: Förordning (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-10-01
Ändring, SFS 2009:219
Rubrik: Förordning (2009:219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:673
Rubrik: Förordning (2009:673) om ändring i förordningen (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 § i 2009:187
Ändring, SFS 2010:1600
Rubrik: Förordning (2010:1600) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2036
Rubrik: Förordning (2010:2036) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-02-15
Ändring, SFS 2011:1219
Rubrik: Förordning (2011:1219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:8
Rubrik: Förordning (2012:8) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-19
Ändring, SFS 2012:299
Rubrik: Förordning (2012:299) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1037
Rubrik: Förordning (2014:1037) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2015:359
Rubrik: Förordning (2015:359) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:143
Rubrik: Förordning (2016:143) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2017:611
Rubrik: Förordning (2017:611) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-15
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2017:922
Rubrik: Förordning (2017:922) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:1560
Rubrik: Förordning (2018:1560) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-10-15
Ändring, SFS 2019:121
Rubrik: Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:390
Rubrik: Förordning (2019:390) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:843
Rubrik: Förordning (2020:843) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2020:1095
Rubrik: Förordning (2020:1095) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 96/53/EG