Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:650 · Visa fulltext
Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 2001:1003
Rubrik: Förordning (2001:1003) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 20 kap 4 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2001:1095
Rubrik: Förordning (2001:1095) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:85
Rubrik: Förordning (2002:85) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 10 kap 13 §
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2002:350
Rubrik: Förordning (2002:350) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2003-01-20
Förarbeten: EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026
Ändring, SFS 2002:945
Rubrik: Förordning (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 6 kap 3, 7, 9 §§, 7 kap 5, 8 kap 15 §, 9 kap 2, 3, 8 §§, 10 kap 12 §, 12 kap 8 §, 17 kap 1, 2 §§, 20 kap 4 §; nya 6 kap 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 6 kap 10, 14 §§
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL18/2002 s1, EGTL28/2001 s1, EGTL124/2002 s1
CELEX-nr: 32001L0116, 32001L0003, L2002L0024
Ändring, SFS 2003:51
Rubrik: Förordning (2003:51) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2003-03-19
Ändring, SFS 2003:95
Rubrik: Förordning (2003:95) om ändring i förordningen (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap 5 § i 2002:945
Ändring, SFS 2003:206
Rubrik: Förordning (2003:206) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32000L0053
Ändring, SFS 2003:524
Rubrik: Förordning (2003:524) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2003:800
Rubrik: Förordning (2003:800) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1028
Rubrik: Förordning (2003:1028) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §, 20 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:30
Rubrik: Förordning (2004:30) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
Ikraft: 2004-03-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL321/2003 s15
CELEX-nr: 32003L0102
Ändring, SFS 2004:511
Rubrik: Förordning (2004:511) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ny 4 kap 13 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:535
Rubrik: Förordning (2004:535) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:622
Rubrik: Förordning (2004:622) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ikraft: 2004-10-01
Ändring, SFS 2004:728
Rubrik: Förordning (2004:728) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EUTL211/2003 s24, EUTL25/2004 s1, EUTL49/2004 s36, EUTL231/2004 s69
CELEX-nr: 32003L0077, 32003L0097, 32004L0003, 32004L0078
Ändring, SFS 2004:988
Rubrik: Förordning (2004:988) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2 §, 18 kap 4 §, bil. 2, 3; nya 2 kap 5 §, 3 kap 6 §, 4 kap 10 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 §, 4 kap 10 a §, bil. 5
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1133
Rubrik: Förordning (2004:1133) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1257
Rubrik: Förordning (2004:1257) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2004:1361
Rubrik: Förordning (2004:1361) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EUTL171/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0037
Ändring, SFS 2005:95
Rubrik: Förordning (2005:95) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:1229
Rubrik: Förordning (2005:1229) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 1, 4, 7, 8 §§, 6 kap 11 §, 8 kap 3, 9 §§, 11 kap 1, 5 §§, 18 kap 6 §, 19 kap 2 §, bil. 1, 2, 3; nya 4 kap 10 b §, 10 kap 6 a §, 20 kap 4 a, 10 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL138/1999 s57
CELEX-nr: 31999L0037
Ändring, SFS 2006:245
Rubrik: Förordning (2006:245) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 2, 4, 7 §§, 10 kap 13 §, 15 kap 7 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2006:318
Rubrik: Förordning (2006:318) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, bil. 2
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:438
Rubrik: Förordning (2006:438) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL106/2005 s17, EUTL273/2005 s17, EUTL65/2006 s27, EGTL42/1970 s1, EUTL171/2003 s1, EGTL84/1974 s10, EUTL122/2003 s36, EGTL225/1992 s72
CELEX-nr: 32005L0030, 32005L0067, 32006L0028, 31970L0156, 32003L0037, 32005L0037, 31974L0150, 32003R0807, 31992L0061
Ändring, SFS 2006:791
Rubrik: Förordning (2006:791) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, p 3 bil. 4
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:911
Rubrik: Förordning (2006:911) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §; ny 8 kap 16 §
Ikraft: 2006-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2006:1065
Rubrik: Förordning (2006:1065) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 5, 6 §§, 13 kap 3 §, 15 kap 2 §; nya 1 kap 6 §, 10 kap 10 a §, rubr. närmast före 10 kap 10 a §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1207
Rubrik: Förordning (2006:1207) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §, 17 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:47
Rubrik: Förordning (2007:47) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, bil. 2, 3
Ikraft: 2007-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:192
Rubrik: Förordning (2007:192) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 6, 9 §§, 10 kap 3, 4 §§, 11 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, bil. 1
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:651
Rubrik: Förordning (2007:651) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:745
Rubrik: Förordning (2007:745) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 6 kap 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 4, 6 §§; nuvarande 6 kap 3 § betecknas 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 12 §, 6 kap 2, 7 §§, nya 6 kap 4 §, 8 kap 1, 7 §§, 12 kap 7 §, 15 kap 1, 7 §§, 20 kap 5 §, rubr. närmast före 15 kap 7 §, bil. 1; nya 6 kap 3, 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 5 §
Ikraft: 2008-02-04 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116, EGTL42/1970 s1, EUTL171/2007 s1, EUTL171/2003 s1, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31970L0156, 32007R0715, 32003L0037, 32006L0096
Ändring, SFS 2007:1112
Rubrik: Förordning (2007:1112) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §, 9 kap 3 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:306
Rubrik: Förordning (2008:306) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 2 §, bil. 5; ny 3 kap 6 a §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:730
Rubrik: Förordning (2008:730) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §; nya 2 kap 6 §, 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §, bil. 6
Ikraft: 2008-09-10
Ändring, SFS 2008:739
Rubrik: Förordning (2008:739) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §, bil. 2
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:1283
Rubrik: Förordning (2008:1283) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 b, 11, 13 §§, 5 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 3, 4, 5 §§, 7 kap 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 §§, 8 kap 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14 §§, 9 kap 1, 11, 13 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 6, 6 a, 9, 11, 12, 13 §§, 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, 12 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 13 kap 1 §, 14 kap 1, 4, 7, 8 §§, 15 kap 2, 4, 5, 8 §§, 16 kap 3, 4, 7, 8, 9 §§, 17 kap 5 §, 18 kap 2, 3, 4 §§, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. till 5 kap, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:188
Rubrik: Förordning (2009:188) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2009:218
Rubrik: Förordning (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 12 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 4, 7, 9 §§, 8 kap. 1, 15 §§, 9 kap. 2, 3, 8 §§, 10 kap. 12 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 8 §, 19 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 4 §; nya 6 kap. 7 a, 7 b §§, 20 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2009-04-29 överg.best.
Förarbeten: EUTL263/2007 s1,
CELEX-nr: 32007L0046
Ändring, SFS 2009:936
Rubrik: Förordning (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 8 kap. 13 §, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 4, 6 §§, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 9 kap. 1, 6 §§; ändr. 7 kap. 8 §, 8 kap. 3 §, 16 kap. 3, 8 §§, 17 kap. 2 §, rubr. till 9 kap., bil. 1, 3
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:939
Rubrik: Förordning (2009:939 ) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §, bil. 2
Ikraft: 2009-10-15
Ändring, SFS 2009:1370
Rubrik: Förordning (2009:1370) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 4, 5, 6 §§, 18 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 10 §, 10 kap. 6, 12 §§, 18 kap. 1, 3 §§, rubr. till 5 kap., bil. 2
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1373
Rubrik: Förordning (2009:1373) om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3 i 2009:936
Ändring, SFS 2010:2
Rubrik: Förordning (2010:2) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 8 kap. 14 §; ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:76
Rubrik: Förordning (2010:76) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:101
Rubrik: Förordning (2010:101) om ändring i förordningen (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2009:218
Ändring, SFS 2010:146
Rubrik: Förordning (2010:146) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 13 §, 16 kap. 7 §, bil. 2
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:777
Rubrik: Förordning (2010:777) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, bil. 2
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1537
Rubrik: Förordning (2010:1537) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1599
Rubrik: Förordning (2010:1599) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 6 §, 20 kap. 1, 5 §§, bil. 1; nya 6 kap. 17, 18 §§, 7 kap. 8 a §, 8 kap. 17 §, 14 kap. 9 §, rubr. närmast före 6 kap. 17 §, 14 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1619
Rubrik: Förordning (2010:1619) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §; nya 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §, bil. 7
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1859
Rubrik: Förordning (2010:1859) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:255
Rubrik: Förordning (2011:255) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:442
Rubrik: Förordning (2011:442) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 9 kap. 13 §
Ikraft: 2011-05-24
Ändring, SFS 2011:871
Rubrik: Förordning (2011:871) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2011:909
Rubrik: Förordning (2011:909) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 20 kap. 1 §; nya 4 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL210/2008 s1
CELEX-nr: 32008D0615
Ändring, SFS 2011:952
Rubrik: Förordning (2011:952) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §, 5 kap. 6 §, bil. 2
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1129
Rubrik: Förordning (2011:1129) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1132
Rubrik: Förordning (2011:1132) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1461
Rubrik: Förordning (2011:1461) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 7
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:6
Rubrik: Förordning (2012:6) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:7
Rubrik: Förordning (2012:7) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2, 6
Ikraft: 2013-01-19 överg.best.
Ändring, SFS 2012:176
Rubrik: Förordning (2012:176) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 5 §§, 10 kap. 13 §, 20 kap. 9 §; ny 20 kap. 3 c §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL140/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0443
Ändring, SFS 2012:243
Rubrik: Förordning (2012:243) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 9, 10, 12 §§, 5 kap. 2, 6 §§, 7 kap. 8 a, 9, 13 §§, 10 kap. 6, 12 §§, 20 kap. 1 §, bil. 3, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 9 a, 12 a §§, 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL300/2009 s51, EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88
CELEX-nr: 32009R1071, 32009R1072, 32009R1073
Ändring, SFS 2012:297
Rubrik: Förordning (2012:297) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:77
Rubrik: Förordning (2013:77) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 9 kap. 13 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §; nuvarande 9 kap 12 § betecknas 9 kap. 1 §; ändr. rubr. till 9 kap., bil. 1
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2013:987
Rubrik: Förordning (2013:987) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:128
Rubrik: Förordning (2014:128) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 a, 5 d, 5 f §§, 20 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: EUTL288/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0082
Ändring, SFS 2014:450
Rubrik: Förordning (2014:450) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, bil. 1; ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1269
Rubrik: Förordning (2014:1269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 7, 13 §§, 5 kap. 1 a, 2, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 9 §, 7 kap. 6, 11, 12, 14 §§, 16 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 20 kap. 1, 7, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1340
Rubrik: Förordning (2014:1340) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 8 kap. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1484
Rubrik: Förordning (2014:1484) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1565
Rubrik: Förordning (2014:1565) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 13 §, 15, kap. 7 §, bil. 5
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1566
Rubrik: Förordning (2014:1566) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 13 §, 15 kap. 7 §; nya 3 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 10 c §, bil. 8, rubr. närmast före 3 kap. 9 §, 4 kap. 10 c §
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:36
Rubrik: Förordning (2015:36) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 17 kap. 5 §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:74
Rubrik: Förordning (2015:74) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 20 kap. 1 §, bil. 3
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:358
Rubrik: Förordning (2015:358) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §, 7 kap. 8 a §, 14 kap. 9 §, 20 kap. 9 §; nya 7 kap. 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 7 kap. 8 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:783
Rubrik: Förordning (2015:783) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:931
Rubrik: Förordning (2015:931) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 10 kap. 13 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:298
Rubrik: Förordning (2016:298) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:624
Rubrik: Förordning (2016:624) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §; ny 3 kap. 11 §, ny bil. 9, rubr. närmast före 3 kap. 11 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1123
Rubrik: Förordning (2016:1123) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1216
Rubrik: Förordning (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-05-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/45/EU
Ändring, SFS 2017:89
Rubrik: Förordning (2017:89) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:98
Rubrik: Förordning (2017:98) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 8 a, 9 §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:100
Rubrik: Förordning (2017:100) om ändring i förordningen (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2016:1216
Ändring, SFS 2017:511
Rubrik: Förordning (2017:511) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 f §, 6 kap. 13 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2018:269
Rubrik: (2018:269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 a §, bilaga 5
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:620
Rubrik: Förordning (2018:620) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1152
Rubrik: Förordning (2018:1152) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 2 §, bil. 3
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1824
Rubrik: Förordning (2018:1824) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 §, bil. 1, 3, 4, 5, 7, 8
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:70
Rubrik: Förordning (2019:70) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:384
Rubrik: Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph.
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.