Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:617 · Visa fulltext
Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:126, bet. 2000/01:JuU31, rskr. 2000/01:285
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2005:983
Rubrik: Lag (2005:983) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 3, 4 12 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2008:577
Rubrik: Lag (2008:577) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:837
Rubrik: Lag (2009:837) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2013:337
Rubrik: Lag (2013:337) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2018:1699
Omfattning: upph.