Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:617 · Visa fulltext
Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:126, bet. 2000/01:JuU31, rskr. 2000/01:285
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2005:983
Rubrik: Lag (2005:983) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 3, 4 12 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2008:577
Rubrik: Lag (2008:577) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:837
Rubrik: Lag (2009:837) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2013:337
Rubrik: Lag (2013:337) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2018:1699
Omfattning: upph.