Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:590 · Visa fulltext
Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1251
Rubrik: Förordning (2001:1251) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:1025
Rubrik: Förordning (2003:1025) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 6, 7, 9, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1105
Rubrik: Förordning (2003:1105) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:271
Rubrik: Förordning (2004:271) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1317
Rubrik: Förordning (2004:1317) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2006:790
Rubrik: Förordning (2006:790) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 20 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:800
Rubrik: Förordning (2007:800) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:242
Rubrik: Förordning (2012:242) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2014:791
Rubrik: Förordning (2014:791) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 12 b §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2016:697
Rubrik: Förordning (2016:697) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2018:237
Rubrik: Förordning (2018:237) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:660
Rubrik: Förordning (2018:660) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:1151
Rubrik: Förordning (2018:1151) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2019:13
Rubrik: Förordning (2019:13) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 10 §; ny 12 c §
Ikraft: 2019-03-01
Ändring, SFS 2019:368
Rubrik: Förordning (2019:368) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-06-19
Ändring, SFS 2020:1117
Rubrik: Förordning (2020:1117) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:1080
Rubrik: Förordning (2022:1080) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 11 §; ny 17 a §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1283
Rubrik: Förordning (2022:1283) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1333
Rubrik: Förordning (2022:1333) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2023:157
Rubrik: Förordning (2023:157) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2023-05-01