Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:554 · Visa fulltext
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL222/1978 s1, EGTL377/1991 s48, EGTL281/1979 s47
CELEX-nr: 31978L0659, 31991L0692, 31979L0923
Ändring, SFS 2006:1140
Rubrik: Förordning (2006:1140) om ändring i förordningen (2001:554) om miljövkalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: rubr. närmast före 2 § sätts närmast före 3 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 §§, bil. 1, 2; omtryck
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: EGTL222/1978 s1, EUTL122/2003 s36, EGTL281/1979 s47, EGTL377/1991 s48
CELEX-nr: 31978L0659, 32003R0807, 31979L0923, 31991L0692
Ändring, SFS 2010:1192
Rubrik: Förordning (2010:1192) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:632
Rubrik: Förordning (2011:632) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:242
Rubrik: Förordning (2015:242) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 2, 10, 12 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 10 a, 10 b, 12 a §§, rubr. närmast före 13, 14 §§
Ikraft: 2015-06-09
Ändring, SFS 2018:2108
Rubrik: Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§
Ikraft: 2019-01-11