Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:512 · Visa fulltext
Förordning (2001:512) om deponering av avfall
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2001-07-16 överg.best.
Förarbeten: EGTL182/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0031
Ändring, SFS 2001:1078
Rubrik: Förordning (2001:1078) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2005:424
Rubrik: Förordning (2005:424) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 33 §; ny 15 a §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2008:724
Rubrik: Förordning (2008:724) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:839
Rubrik: Förordning (2008:839) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:34
Rubrik: Förordning (2011:34) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:631
Rubrik: Förordning (2011:631) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 45 §; ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:999
Rubrik: Förordning (2011:999) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:371
Rubrik: Förordning (2012:371) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 3, 8, 15, 17, 30 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL328/2011 s 49, EUTL304/2008 s75, EGTL182/1999 s1
CELEX-nr: 32011L0097, 32008R1102, 31999L0031
Ändring, SFS 2013:264
Rubrik: Förordning (2013:264) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 35, 40 §§
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2013:320
Rubrik: Förordning (2013:320) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:532
Rubrik: Förordning (2015:532) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-09-08
Ändring, SFS 2016:801
Rubrik: Förordning (2016:801) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 8, 33, 34 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:1196
Rubrik: Förordning (2016:1196) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:508
Rubrik: Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2020:698
Rubrik: Förordning (2020:698) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 15 a, 29, 43 §§; nya 3 e, 10 a, 10 b, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 1999/31/EG
Ändring, SFS 2020:820
Rubrik: Förordning (2020:820) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: direktiv 1999/31/EG
Ändring, SFS 2022:1303
Rubrik: Förordning (2022:1303) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-01-01